Skip navigation

Category Archives: เครื่องบดข้าวโพดและข้าว

e0b8a5e0b887e0b980e0b8a7e0b89b

คุณสมบัติเบื้องต้น

< หลักการทำงานโดยใช้ใบมีดในการบดและอัด ข้าวหรือข้าวโพดกับตะแกรงที่มีรูตามขนาดที่ต้องการ

<มีความสามารถในการบดที่  150-250  กิโลกรัมต่อชั่วโมง( ข้าว )  และ 120-200  กิโลกรัมต่อชั่วโมง ( ข้าวโพด )

< ขนาดข้าวหรือข้าวโพดที่บดได้ขึ้นอยู่กับขนาดของรูตะแกรง

<ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V ขนาด 3 แรงม้า

<มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 500 x 590 x 1,200 มิลลิเมตร

<การส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังชุดบดด้วยระบบสายพาน

ราคาขาย

< ราคาเครื่องไม่รวมต้นกำลัง   24,000   บาท

< ราคาเครื่องพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V ขนาด 2 แรงม้า 32,000   บาท

หมายเหตุ

< สินค้าทุกชนิดที่สั่งซื้อมีการรับประกันในชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นส่วนที่เราสร้างขึนเอง ( ยกเว้น ชุดเฟืองทด ต้นกำลังหรือมอเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทางเราสั่งซื้อมาประกอบ ) ถ้าหากชิ้นส่วนต่าง ๆ ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ถูกวิธี ทางเรายินดีซ่อมหรือเปลี่ยนให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

< เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้าผู้ซื้อต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าก่อน 50 เปอร์เซนต์ของราคาสินค้าที่ตกลงซื้อขายกัน และจ่ายอีก 50 เปอร์เซนต์ที่เหลือเมื่อผลิตสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อ

ระยะเวลาในการผลิต

< ใช้เวลาในการผลิต 30 วัน นับตั้งแต่วันที่จ่ายค่ามัดจำสินค้าล่วงหน้า 50 เปอร์เซนต์

Advertisements