Skip navigation

Category Archives: เครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

< ระบบการหั่นโดยใช้ใบมีดเกี่ยวข้าวแบบสามเหลี่ยมที่ติดอยู่กับที่ตามระยะความยาวที่ต้องการ และจะมีจานเหล็กเกี่ยวฟางตามแนวยาวให้เคลี่ยนที่ผ่านใบมีดเพื่อตัดฟาง

<มีความสามารถในการหั่นฟาง  1,000  กิโลกรัมต่อชั่วโมง

<สามารถหั่นฟางข้าว หรือหญ้าที่มีลักษณะเส้นยาว ๆ ที่ไม่แข็งจนเกินไป ( ต้องการหั่นให้มีความยาวมากกว่า 100 มิลลิเมตรขึ้นไป )

<สามารถหั่นฟางได้ขนาดความยาวตั้งแต่ 100  มิลลิเมตรขึ้นไป  ( ที่เครื่องสับฟางทั่วไปไม่สามารถทำได้ )

<ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V ขนาด 3 แรงม้า

<มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 1,700 x 1,450 x 1,300  มิลลิเมตร

<การส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังชุดหั่นด้วยระบบสายพาน

<มีระบบล้อที่สามารถเลี้ยวและล๊อกได้ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 

ราคาขาย

< เครื่องเปล่าไม่รวมต้นกำลัง ราคา 56,000   บาท

< กรณีรวมมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V ขนาด   3  แรงม้า ราคา   65,000   บาท

หมายเหตุ

< สินค้าทุกชนิดที่สั่งซื้อมีการรับประกันในชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นส่วนที่เราสร้างขึนเอง ( ยกเว้น ชุดเฟืองทด ต้นกำลังหรือมอเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทางเราสั่งซื้อมาประกอบ ) ถ้าหากชิ้นส่วนต่าง ๆ ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ถูกวิธี ทางเรายินดีซ่อมหรือเปลี่ยนให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

< เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้าผู้ซื้อต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าก่อน 50 เปอร์เซนต์ของราคาสินค้าที่ตกลงซื้อขายกัน และจ่ายอีก 50 เปอร์เซนต์ที่เหลือเมื่อผลิตสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อ

ระยะเวลาในการผลิต

< ใช้เวลาในการผลิต 75  วัน นับตั้งแต่วันที่จ่ายค่ามัดจำสินค้าล่วงหน้า 50 เปอร์เซนต์

 

Advertisements