Skip navigation

Tag Archives: เครื่องสไลด์กล้วย

คุณสมบัติเบื้องต้น

< โครงสร้างหลักทำจากสเตนเลสเกรด 304 ที่ใช้กับอาหารโดยเฉพาะ

< สไลด์กล้วยดิบด้วยระบบการเคลื่อนที่ของใบมีดแบบไป-กลับ

< มีความสามารถในการสไลด์กล้วยดิบ  12,000  ชิ้นต่อชั่วโมง

< สามารถปรับระดับของใบมีดเพื่อเลือกความหนาของแผ่นกล้วยดิบได้

< ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ขนาดไฟฟ้า 220 V ขนาด 1/4 แรงม้า

< มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 400 x 750 x 950 มิลลิเมตร

< การส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังชุดใบมีดด้วยสายพานผ่านเฟืองทดรอบ

ราคาขาย

< ราคาเครื่องไม่รวมต้นกำลัง   33,000   บาท

< ราคาเครื่องพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V ขนาด 1/2 แรงม้า 35,000   บาท

หมายเหตุ

< สินค้าทุกชนิดที่สั่งซื้อมีการรับประกันในชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นส่วนที่เรา สร้างขึนเอง ( ยกเว้น ชุดเฟืองทด ต้นกำลังหรือมอเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทางเราสั่งซื้อมาประกอบ ) ถ้าหากชิ้นส่วนต่าง ๆ ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ถูกวิธี ทางเรายินดีซ่อมหรือเปลี่ยนให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

< เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้าผู้ซื้อต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าก่อน 50 เปอร์เซนต์ของราคาสินค้าที่ตกลงซื้อขายกัน และจ่ายอีก 50 เปอร์เซนต์ที่เหลือเมื่อผลิตสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อ

ระยะเวลาในการผลิต

< ใช้เวลาในการผลิต 30 วัน นับตั้งแต่วันที่จ่ายค่ามัดจำสินค้าล่วงหน้า 50 เปอร์เซนต์

วีดีโอสาธิตการทำงาน

Advertisements